25 poster er satt ut for den turglade o-løper!

Konvolutter med turorienteringsløypene, samt ekstra kontrollkort får du kjøpt hos Byggmix Ålen.

Priser: 150 kr pr konvolutt.
Ekstra kontrollkort: 50 kr (det står oppgitt feil i vedlagte inforskriv)

Betales med Vipps til nr. 108538, merkes med "tur-o".

Postene blir stående ute til 1.september.

Vi ønsker dere alle god turorientering!