For å utvikle O-kunnskapen (en blir aldri helt utlært når det gjelder orientering) til potensielle deltakere så inviterer vi alle nybegynnere til nybegynneropplæring. Selv om du har deltatt før kan du møte opp for å friske opp lærdom.
 
Vi vil etter behov dele inn deltagerne i grupper. Det blir varierende opplegg omkrig kart, kompass, karttegn og vegvalg tilpasset de ulike aldersgruppene og nivå.
 
Velkommen!