Det skal avholdes årsmøte i Sykkelgruppa søndag 13.mars kl. 19.00 i klubbhuset.

Vanlige årsmøtesaker.

Velkommen!

Hilsen styret i sykkelgruppa