Årsmøte i håndballgruppa avholdes mandag 14. mars kl. 18.00i klubbhuset.

Vanlige årsmøtesaker.

Velkommen!

Hilsen styret i håndballgruppa.