Her vil du finne Innkallinger, årsmeldinger, resultatregnskap, budsjett, kontrollkomiteens beretning, valgkomiteens forslag til nye verv, forslag til saker og årsmøteprotokoller fr Ålen Idrettslag.

Leder: Ola Kåsen

Styremedlem: Guri Jensås

Styremedlem: Susann Morken

Styremedlem: Jan Ødegård

Styremedlem: Emil Grønli

Ola og Jan er på valg til årsmøte 2022 og begge fortsetter vervene.