Her vil du finne alle vedegg til Årsmøte som Innkalling, resultatregnskap, Årsberetninger, kontrollkomiteens beretning, forslg til nye verv fra valgkomiteen, saker, budsjett og møteprotokoll fra årsmøte i Ålen IL.