Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Jon Arne Engan jaengan@hotmail.com 95075602
Nestleder/sportslig leder Andreas Lundereng Skjefte andreasskjefte@gmail.com 95434132
Økonomi Marcus Grønli marcusgronli@gmail.com 47060234
Styremedlem Kristin Granhaug kgranhaug@gmail.com  
Styremedlem/anlegg Frode Moen frodemoen75@gmail.com 90771936