Ålen idrettslags statutter for tildeling av æresbevisninger:

Æresmedlemskap
Denne æresbevisningen tildeles medlemmer som har ytt betydelige og verdifulle tjenester for idrettslaget over mange år. Æresmedlemskap er idrettslagets høyeste utmerkelse, og æresmedalje med inngravering og diplom som bevis deles ut på ordinært årsmøte.

Vedtak om tildeling av Æresmedlemskap gjøres av hovedstyret.

Årets navn – prisen
Denne æresbevisningen tildeles den eller de som har gjort en særlig god sportslig og/eller administrativ innsats for idrettslaget. Vedkommende må ha minst 5 års medlemskap i laget. Årets navn – prisen består av gave og diplom og deles ut på ordinært årsmøte.

Vedtak om tildeling av Årets navn – prisen gjøres av hovedstyret.

Idrettslagets medalje, statuett eller krus for deltakelse i lagidrett eller enkeltprestasjoner
Idrettslagets medalje, statuett eller krus kan tildeles enkeltmedlem for prestasjoner innen lagets idrettsgrener. Medaljen utdeles første gang, statuetten andre gang og kruset tredje gang. Idrettslagets medalje, statuett eller krus for deltakelse i lagidrett eller enkeltprestasjoner deles ut på ordinært årsmøte.

Vedtak om tildeling av denne æresbevisningen gjøres av hovedstyret.

Generelt for æresbevisninger
Idrettslagets medlemmer og grupper kan, innen fristen for innsending av saker til årsmøtet, komme med skriftlig begrunnet forslag på medlemmer som fortjener æresbevisning.

(Vedtatt på årsmøte 2012)

Kriterier for tildeling av økonomisk støtte/stipend:

1) Økonomisk støtte til enkeltmedlemmer må ikke forekomme før fylte 16 år.

2) Vedkommende bør ha prestert noe på regionalt nivå, og det vurderes om det er muligheter for vedkommende å hevde seg på nasjonalt nivå.

3) Det er muligheter for både lagidrettsutøvere og utøvere av individuelle idretter, samt trenere og ledere å søke.

4) Størrelsen på beløp vurderes i sammenheng med budsjetteringen og de prioriteringer som der gjøres.

5) Eventuelle ytelser i kommende år vedtas ved budsjettbehandlingen på årsmøtet med bakgrunn i lagets målsettinger.

6) Søknad om stipend/økonomisk støtte rettes til lagets styre som eventuelt tildeler innenfor budsjetterte beløp og etter uttalelse fra aktuell særgruppe.

7) Søknadsfrist bestemmes av årsmøtet.

(Vedtatt på styremøte i Ålen IL 2. desember 2004)