Ålen IL Fotball

Ålen il fotball tilbyr aktivitet til alle fra 6 år. Hovedmålsetningen vår er å legge til rette for et så godt fotballtilbud som mulig til flest mulig lengst mulig. Vi ønsker å ha stort fokus på at fotball skal være trygt og artugt samt fremme idrettsglede og samhold.

Kontaktperson
Jon Arne Engan
tlf.: 95075602
jaengan@hotmail.com

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben.

Registrer deg/ditt barn som medlem

Tilbake